Ansluta Zone B-högtalare

Anslut den enhet som ska användas för Zone B till receivern.

MEDDELANDE
  • Innan du ansluter högtalarna ska du dra ut receiverns nätkabel från vägguttaget.
  • Se till att öppna trådarna i högtalarkabeln inte vidrör de andras eller kommer i kontakt med metalldelarna på receivern. Det kan skada receivern eller högtalarna. Om högtalarkablarna kortsluts visas ”Check SP Wires” på frontpanelens display när receivern slås på.

Anslut kablarna från högtalarna som du har placerat i Zone B till receivern.

Om du vill använda SURROUND/BI-AMP/ZONE B-kontakterna för Zone B-högtalare, sätt ”Power Amp Assign” i ”Setup”-menyn till ”Zone B” när du har kopplat in nätkabeln i ett vägguttag. För mer information, se följande:

OBS!
  • Följande högtalare kan inte anslutas samtidigt.
  • Zone B-högtalare
  • Bi-amp-högtalare