Stille inn fasen for subwooferen

Stiller inn fasen for subwooferen. Når basslyden mangler eller er uklar, skift subwooferens fase.

Setup-menyen

Speaker” > “Configuration” > “Subwoofer Phase

Innstillinger

Normal

Reverserer ikke subwooferens fase.

Reverse

Reverserer subwooferen fase.

MERK
  • Denne innstillingen er ikke tilgjengelig når “Subwoofer” er satt til “None”. For mer informasjon om “Subwoofer” i “Setup”-menyen, se følgende: