Ställa in subwooferns fas

Ställer in subwooferns fas. Växla fas för subwoofern om basljudet är för svagt eller otydligt.

Setup-menyn

Speaker” > ”Configuration” > ”Subwoofer Phase

Inställningar

Normal

Subwooferns fas vänds inte.

Reverse

Subwooferns fas vänds.

OBS!
  • Denna inställning är endast tillgänglig när ”Subwoofer” har värdet ”None”. För mer information om ”Subwoofer” i "Setup”-menyn se följande: