De kwaliteit van de ontvangst van elke DAB-zenderlabel controleren

(alleen RX-D485)

U kunt de kwaliteit van de ontvangst van elk DAB-zenderlabel controleren.

Menu Option

Tune AID

  1. Druk op FM/DAB om de DAB-band te selecteren.
  1. Druk op OPTION.
  1. Gebruik de cursortoetsen om “Tune AID” te selecteren en druk dan op ENTER.
  1. Gebruik de cursortoetsen om het gewenste DAB-zenderlabel te selecteren.
  • De ontvangststerkte van het DAB-kanaallabel wordt aangegeven als waarde van 0 (geen) t/m 100 (beste ontvangst).
  1. Druk op OPTION.
  • Hiermee is het controleren voltooid.