Combineren van audio van een andere signaalbron met video van de huidige signaalbron

Selecteer de audio van een andere signaalbron om samen weer te geven met de video van de op dit moment geselecteerde signaalbron. Gebruik deze functie bijvoorbeeld in de volgende gevallen.

  • Voor het aansluiten van een weergaveapparaat dat wel HDMI-videoweergave maar geen HDMI-audioweergave ondersteunt

Menu Option

Audio In

Signaalbronnen

HDMI 1-4, AV 1-3

Instellingen

AV 1–3, AUDIO 1-3

Beschikbare video/audio-ingangsaansluitingen op het toestel

Uitgangen op videoapparaat

Ingangaansluitingen op het toestel

Video

Audio

Video

Audio

HDMI

Digitaal optisch

HDMI 1-4

AUDIO 1 (OPTICAL)

Digitaal coaxiaal

HDMI 1-4

AUDIO 2 (COAXIAL)
AV 1 (COAXIAL)

Analoog stereo

HDMI 1-4

AUDIO 3 (AUDIO)
AV 2–3 (AUDIO)

Composietvideo

Digitaal optisch

AV 1–3 (VIDEO)

AUDIO 1 (OPTICAL)

Noodzakelijke instelling

Als u bijvoorbeeld een videoapparaat hebt aangesloten op de AV 2 (VIDEO) en AUDIO 1 (OPTICAL)-aansluitingen van het toestel, moet u de combinatie-instelling als volgt veranderen.

  1. Druk op INPUT om “AV 2” (te gebruiken video-ingangsaansluiting) als signaalbron te selecteren.
  1. Druk op OPTION.
  1. Gebruik de cursortoetsen om “Audio In” te selecteren en druk dan op ENTER.
  1. Gebruik de cursortoetsen om “AUDIO 1” te selecteren (te gebruiken audio-ingangsaansluiting).
  1. Druk op OPTION.
  • De noodzakelijke instellingen zijn nu voltooid.