OptionOnderdelen van het menu

Gebruik de volgende tabel om de weergave-instellingen van het toestel te configureren.

OPMERKING
  • Welke onderdelen beschikbaar zijn is afhankelijk van de geselecteerde signaalbron.
  • Met tekst tussen haakjes worden indicators op het display op het voorpaneel aangegeven.
  • Afhankelijk van de regio waar het product is gekocht zijn er ook enkele menu-onderdelen voor audiostreamingdiensten beschikbaar.

Onderdeel

Functie

Pagina

Input Select (Input Select)

Schakelt de signaalbron over.

Tone Control (Tone Control)

Hiermee past u apart het niveau van het bereik van de hoge tonen en dat van de lage tonen aan.

DSP/Surround (DSP/Surround)

Program (PRG)

Hiermee kunt u de geluidsprogramma’s en stereoweergave selecteren.

Sur.Decode
(SrDec)

Hiermee selecteert u de surrounddecoder die u wilt gebruiken.

DSP Level
(DSP Level)

Regelt het niveau van het geluidsveldeffect.

Adaptive DRC (A.DRC)

Stelt in of het dynamische bereik (van maximum naar minimum) automatisch samen met het volumeniveau aangepast moet worden.

Enhancer (Enhancer)

Schakelt Compressed Music Enhancer in of uit.

Volume Trim (Volume Trim)

Input Trim (In.Trim)

Corrigeert volumeverschillen tussen signaalbronnen.

Subwoofer Trim (SW.Trim)

Stelt het volume van de subwoofer nauwkeurig in.

ZoneB Trim
(ZB.Trim)

Corrigeert volumeverschillen tussen Zone A/B.

Lipsync (Lipsync)

Schakelt de “Lipsync”-instelling in het menu “Setup” in of uit.

Signal Information (Signal Info.)

Geeft informatie weer over de video-/audiosignalen.

Audio In (Audio In)

Combineert de video van de geselecteerde signaalbron met de audio van een andere signaalbron.

Video Out (Video Out)

Selecteert een videobron die met de geselecteerde audiobron moet worden weergegeven.

FM Mode (FM Mode)

Hiermee schakelt u tussen “Stereo” en “Monaural” voor de ontvangst van FM-radio.

Preset (Preset)

Auto Preset (AUTO)

Registreert automatisch FM-radiozenders met sterke signalen als voorkeuzezenders.

Clear Preset (CLEAR)

Wist radiozender die voor voorkeuzenummers zijn geregistreerd.

Traffic Program (TrafficProgram)

(Alleen modellen voor het V.K., Europa, Rusland en het Midden-Oosten)

Zoekt automatisch naar een zender met verkeersinformatie.

Shuffle (Shuffle)

Configureert de shuffle-instelling.

Repeat (Repeat)

Configureert de instelling voor herhaalde weergave.

Volume Interlock (Vol.Interlock)

Schakelt volumeregeling met iTunes/iPhone via AirPlay in/uit.

Add to favorites (Add to Fav.)

Remove from favorites (RemovefromFav.)

Voegt uw favoriete internetradiozender toe aan de map “Favorites”, of verwijdert hem uit de map “Favorites”.

Init Scan (Init Scan)

(alleen RX-D485)

Voert een eerste scan in voor het ontvangen van DAB-radio.

Tune AID (Tune AID)

(alleen RX-D485)

Controleert de kwaliteit van de ontvangst van elk DAB-kanaal.