Aanpassen van de toon van de geluidsweergave

Hiermee past u apart het niveau van het bereik van de hoge tonen (Treble) en dat van de lage tonen (Bass) aan.

Menu Option

Tone Control

Keuzes

Treble, Bass

Instelbereik

-6,0 dB tot +6,0 dB (stappen van 0,5 dB)

OPMERKING
  • Wanneer zowel “Treble” en “Bass” 0,0 dB zijn, zal “Bypass” verschijnen.
  • U kunt de tonaliteit ook instellen met de bedieningen op het voorpaneel. Druk op TONE CONTROL om “Treble” (hoge tonen) of “Bass” (lage tonen) te selecteren, en druk vervolgens op PROGRAM om de instelling aan te passen.
  • Als u een extreme waarde instelt, is het mogelijk dat geluiden niet overeenkomen met die van andere kanalen.