Basisbediening van het menu Option

Voer de volgende basisprocedure uit om het menu “Option” te bedienen. Met het menu “Option” kunt u verschillende weergave-instellingen configureren afhankelijk van de signaalbron die op dit moment wordt weergegeven.

  1. Druk op OPTION.
Voorpaneel
Tv-scherm
  1. Gebruik de cursortoetsen om een onderdeel te selecteren en druk op ENTER.
  1. Gebruik de cursortoetsen om een instelling te selecteren.
  1. Druk op OPTION.
  • Hiermee zijn de instellingen voltooid.
OPMERKING
  • Zie voor details over de standaardinstellingen: