Uitvoeren van een eerste scan voor het ontvangen van DAB-radio

(alleen RX-D485)

Uitvoeren van een eerste scan voor het opzoeken van DAB-radiozenders.

Menu Option

Init Scan

  1. Druk op FM/DAB om de DAB-band te selecteren.
  1. Druk op OPTION.
  1. Gebruik de cursortoetsen om “Init Scan” te selecteren en druk dan op ENTER.
  1. Druk op ENTER om een eerste scan te starten.
  • Als de eerste scan is voltooid, stemt het toestel automatisch af op de eerste DAB-radiozender volgens de opgeslagen zendervolgorde.
OPMERKING
  • Als u nogmaals een eerste scan uitvoert, worden de DAB-radiozenders die momenteel op de voorkeuzenummers zijn geregistreerd, gewist.
  • Als er bij een eerste scan geen DAB-radiozenders worden gevonden, kunt u op ENTER drukken om nog een keer een eerste scan uit te voeren.