Spela upp musik i flera rum

Zone A/B-funktionen gör det möjligt att spela upp en ingångskälla i det rum där enheten är placerad (Zone A) och i ett annat rum (Zone B).

Du kan till exempel aktivera Zone A (inaktivera Zone B) när du är i vardagsrummet och aktivera Zone B (inaktivera Zone A) när du är i arbetsrummet. Du kan även aktivera båda zonerna om du vill lyssna på samma ingångskälla samtidigt i de båda rummen.

OBS!
  • Flerkanaliga källor mixas ned till 2 kanaler och matas ut till Zone B.
  • Samma ingångskälla används för både Zone A och Zone B.
  • Som standard ändras volymen i Zone B när du ändrar volymen för Zone A. Om det finns skillnader i ljudvolym mellan Zone A/B kan du korrigera det och du kan även justera volymen för Zone B separat. För mer information, se följande:
  • Du kan välja att automatiskt aktivera/inaktivera ljudutmatningen till Zone A/B i samband med att du väljer scen. För mer information, se följande: