Justera volymen för Zone B separat

Du kan justera volymen för Zone B separat med fjärrkontrollen.

OBS!
Skjut Zone-omkopplaren till ”ZONE A” i menynavigering.
  1. Tryck på SETUP.
  1. Använd markörknapparna för att välja ”Sound” och tryck på ENTER.
  1. Använd markörknapparna för att använda ”Volume” och tryck på ENTER.
  1. Använd markörknapparna för att välja ”ZoneB Volume”.
  1. Använd markörknapparna för att välja ”Async.” och tryck på ENTER.
OBS!
När ”ZoneB Volume” är satt till "Async.”, är volymen för Zone B temporärt satt till -40 dB.
  1. Tryck på SETUP.
  1. Skjut Zone-omkopplaren till ”ZONE B”.
  1. Tryck på VOLUME för att justera volymen för Zone B.
OBS!
  • Om du vill stänga av ljudutmatningen Zone B trycker du på MUTE.