Fejlmeddelelser fra YPAO

Hvis der vises en fejlmeddelelse under målingen, skal du løse problemet og udføre YPAO igen.

Tv-skærm

Fejlmeddelelse

Løsning

ERROR 1

Front speakers are not detected.

Afslut YPAO, sluk for enheden og kontroller derefter højttalertilslutningerne.

ERROR 2

One of the surround speakers cannot be detected.

ERROR 3

One of the front presence speakers cannot be detected.

ERROR 4

One of the surround back speakers cannot be detected.

ERROR 5

The noise is too loud.

Hold rummet stille og prøv YPAO igen. Hvis du vælger "Proceed", tager YPAO målingen igen og ignorerer detekteret støj.

ERROR 6

Surround back speakers are connected, but no surround speakers are connected.

Surround højttalerne skal tilsluttes for at bruge surround back højttalere. Afslut YPAO, sluk for enheden, og tilslut derefter højttalerne igen.

ERROR 7

The YPAO microphone has been removed.

Tilslut YPAO-mikrofonen til YPAO MIC stikket og prøv YPAO igen.

ERROR 8

The YPAO microphone cannot detect test tones.

Tilslut YPAO-mikrofonen til YPAO MIC stikket og prøv YPAO igen. Hvis fejlen opstår gentagne gange, skal du kontakte den nærmeste autoriserede Yamaha forhandler eller servicecenter.

ERROR 9

Canceled by user operation

Prøv igen eller afslut YPAO efter behov. For at forlade YPAO skal du bruge piletasterne til at vælge "Quit" og trykke på ENTER.

ERROR 10

An internal error has occurred.

Afslut YPAO, og sluk og tænd for enheden. Hvis fejlen opstår gentagne gange, skal du kontakte den nærmeste autoriserede Yamaha forhandler eller servicecenter.

BEMÆRK
  • For at afslutte YPAO-måling til løsning af problemet, skal du bruge piletasterne til at vælge "Quit" og trykke på ENTER.
  • For fejlmeddelelser ERROR 5 og ERROR 9 kan du fortsætte med den aktuelle YPAO-måling. Brug piletasterne til at vælge "Proceed" og tryk ENTER.
  • For at prøve YPAO-måling fra begyndelsen igen, skal du bruge tasterne til at vælge "Retry" og tryk på ENTER.