Kontrol af YPAO måleresultater

Du kan kontrollere YPAO måleresultater.

  1. Efter målingen, brug piletasterne til at vælge "Measurement result" og tryk ENTER.
BEMÆRK
  • Du kan også læse tidligere måleresultater i menuen "Setup". For detaljer, se følgende:
  • Følgende skærm vises.

a

Målingsresultater

b

Målresultatets detaljer

  1. Tryk på piletasterne til at vælge et element.

Wiring

Polaritet for hver højttaler

Omvendt: Højttalerkablet kan være forbundet med omvendt polaritet (+/-).

Size

Størrelsen på hver højttaler (subwooferens overfrekvens)

Large: Højttaleren kan effektivt gengive lavfrekvenssignaler.

Small: Højttaleren kan ikke gengive lavfrekvenssignaler effektivt.

Distance

Afstanden fra lyttepositionen til hver højttaler

Level

Udgangsniveau justering for hver højttaler

  1. For at afslutte kontrol af resultaterne og vende tilbage til det forrige skærmbillede, tryk på RETURN.