Feilmeldinger fra YPAO

Hvis en feilmelding vises under målingen, løs problemet og utfør YPAO på nytt.

TV-skjerm

Feilmelding

Løsning

ERROR 1

Front speakers are not detected.

Avslutt YPAO, slå av apparatet, og kontroller deretter høyttalertilkoblingene.

ERROR 2

One of the surround speakers cannot be detected.

ERROR 3

One of the front presence speakers cannot be detected.

ERROR 4

One of the surround back speakers cannot be detected.

ERROR 5

The noise is too loud.

Sørg for at det er stille i rommet og prøv igjen med YPAO. Hvis du velger "Proceed", foretar YPAO målingen på nytt og ignorerer eventuell støy som registreres.

ERROR 6

Surround back speakers are connected, but no surround speakers are connected.

Surround-høyttalere må kobles til for å kunne bruke surround back-høyttalere. Avslutt YPAO, slå av apparatet, og koble deretter til høyttalerne på nytt.

ERROR 7

The YPAO microphone has been removed.

Koble YPAO-mikrofonen godt til YPAO MIC-kontakten og prøv igjen med YPAO.

ERROR 8

The YPAO microphone cannot detect test tones.

Koble YPAO-mikrofonen godt til YPAO MIC-kontakten og prøv igjen med YPAO. Hvis denne feilen inntreffer gjentatte ganger, kontakt nærmeste autoriserte Yamaha-forhandler eller -servicesenter.

ERROR 9

Canceled by user operation

Prøv igjen med eller avslutt YPAO etter behov. For å avslutte YPAO, bruk markørtastene til å velge "Quit" og trykk på ENTER.

ERROR 10

An internal error has occurred.

Avslutt YPAO, og slå av og på apparatet. Hvis denne feilen inntreffer gjentatte ganger, kontakt nærmeste autoriserte Yamaha-forhandler eller -servicesenter.

MERK
  • Hvis du vil avslutte YPAO-målingen for å løse problemet, bruk markørtastene til å velge "Quit" og trykk på ENTER.
  • Det er kun ved ERROR 5- og ERROR 9-meldingene at du kan fortsette med den gjeldende YPAO-målingen. Bruk markørtastene til å velge "Proceed" og trykk på ENTER.
  • For å prøve på nytt med YPAO-måling fra start, bruk markørtastene til å velge "Retry" og trykk på ENTER.