Automatisk optimering af højttalerindstillingerne (YPAO)

Funktionen Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO), detekterer højttalerforbindelser, måler afstanden fra dem til din(e) lytteposition(er), og optimerer derefter automatisk højttalerindstillingerne, så som lydstyrke-balance og akustiske parametre, tilpasset dit lokale.

BEMÆRK
 • Brug YPAO efter tilslutning af TV og højttalere til enheden.
 • Konfigurer de tilsvarende højttalerindstillinger manuelt før YPAO. For flere oplysninger om indstillingerne, se følgende:
 • Under måleprocessen gives testtoner ved høj lydstyrke, og du kan ikke justere lydstyrken.
 • Under måleprocessen skal du holde rummet så stille som muligt og stå ikke mellem højttalerne og YPAO-mikrofonen for præcis måling.
 • Tilslut ikke hovedtelefoner.
 1. Tryk på z (modtager strøm) for at tænde enheden.
 1. Tænd tv’et og skift tv’ets input for at få vist video fra enheden (HDMI OUT -stikket).
 1. Tænd subwooferen, og indstil lyden til halv styrke. Hvis krydsfrekvensen kan justeres, skal du indstille den til maksimum.
 1. Placér YPAO-mikrofonen på din lytteposition og tilslut den til YPAO MIC stikket på frontpanelet.
 • Placér YPAO-mikrofonen på din lytteposition (samme højde som dine ører). Det anbefales at bruge en trefod til at placere mikrofonbasen. Du kan bruge skruerne på trefoden til at holde mikrofonen på plads.
 • Følgende skærmbillede vises på tv’et.
BEMÆRK
 • For at afbryde operationen, afbryd YPAO-mikrofonen, før måling startes.
 • For at konfigurere effektforstærkerindstillingen skal du trykke på RETURN og vælge "Speaker" i menuen "Setup". For detaljer, se følgende:
 1. For at starte målingen skal du trykke på ENTER.
 • Målingen starter efter 10 sekunder. Tryk ENTER for at starte målingen med det samme.
 • Følgende skærmbillede vises på tv’et, når målingen er færdig.

a

Advarselsmeddelelse (hvis tilgængelig)

BEMÆRK
 • For at stoppe målingen midlertidigt skal du trykke på RETURN.
 • Hvis der vises en fejlmeddelelse eller en advarselsmeddelelse, skal du se følgende:
 1. Bekræft resultaterne på skærmen.
BEMÆRK
 • For at kontrollere målresultaterne specifikt skal du vælge "Measurement result" og trykke på ENTER. For detaljer, se følgende:
 1. Brug piletasterne til at vælge "Save" og tryk på ENTER.
 • De justerede højttalerindstillinger anvendes.
BEMÆRK
For at afslutte målingen uden at anvende resultatet, vælg "Cancel".
 1. Fjern YPAO-mikrofonen fra enheden.
 • Optimeringen af højttalerindstillingerne er nu fuldført.
OBS!
 • YPAO-mikrofonen er følsom over for varme, så du skal undgå at placere den et sted, hvor den kan udsættes for direkte sollys eller høje temperaturer (f.eks. oven på AV-udstyr).
BEMÆRK
 • "YPAO Volume" i menuen "Option" aktiveres automatisk efter YPAO måling. Derefter justeres høj- og lavfrekvensniveauerne automatisk i overensstemmelse med lydstyrken, så du kan nyde naturlige lyde selv ved lav lydstyrke. For detaljer om "YPAO Volume", se følgende: