Felmeddelande från YPAO

Om det visas några felmeddelanden under mätningen, lös problemet och utför YPAO igen.

TV-skärm

Felmeddelande

Åtgärd

ERROR 1

Front speakers are not detected.

Avsluta YPAO, stäng av receivern och kontrollera sedan högtalaranslutningarna.

ERROR 2

One of the surround speakers cannot be detected.

ERROR 3

One of the front presence speakers cannot be detected.

ERROR 4

One of the surround back speakers cannot be detected.

ERROR 5

The noise is too loud.

Se till att det är tyst i rummet och försök köra YPAO igen. Om du väljer ”Proceed”, gör YPAO mätningen igen och bortser från allt oväsen som känns av.

ERROR 6

Surround back speakers are connected, but no surround speakers are connected.

Surroundhögtalare måste vara anslutna om bakre surroundhögtalare ska kunna används. Avsluta YPAO, stäng av enheten och anslut sedan högtalarna igen.

ERROR 7

The YPAO microphone has been removed.

Anslut YPAO-mikrofonen ordentligt till YPAO MIC-jacket och prova att köra YPAO igen.

ERROR 8

The YPAO microphone cannot detect test tones.

Anslut YPAO-mikrofonen ordentligt till YPAO MIC-jacket och prova att köra YPAO igen. Om detta fel upprepas, kontakta närmaste auktoriserade Yamaha-handlare eller -servicecenter.

ERROR 9

Canceled by user operation

Gör om eller avsluta YPAO efter behov. För att lämna YPAO, använd markörknapparna för att välja ”Quit” och tryck på ENTER.

ERROR 10

An internal error has occurred.

Avsluta YPAO och stäng av receivern. Slå sedan på den igen. Om detta fel upprepas, kontakta närmaste auktoriserade Yamaha-handlare eller -servicecenter.

OBS!
  • För att lämna YPAO-mätningen för att lösa ett problem använd markörknapparna för att välja ”Quit” och tryck på ENTER.
  • Endast för ERROR 5- och ERROR 9-meddelande, du kan du fortsätta med aktuell YPAO-mätning. Använd markörknapparna för att använda ”Proceed” och tryck på ENTER.
  • För att pröva YPAO-mätningen från början igen använd markörknapparna för att välja ”Retry” och tryck på ENTER.