Advarselsmeddelelser fra YPAO

Hvis der vises en advarselsmeddelelse efter måling, kan du stadig anvende måleresultaterne ved at følge instruktionerne på skærmen.

Vi anbefaler dog, at du udfører YPAO igen for at bruge enheden med de optimale højttalerindstillinger.

Tv-skærm

Advarselsmeddelelse

Løsning

WARNING 1

A speaker cable may be connected with the reverse polarity (+/-).

Brug tasterne til at vælge "Measurement result" og tryk på ENTER, og vælg derefter "Wiring" i "Measurement result". Kontroller kabelforbindelserne (+/-) for højttaleren identificeret med "Reverse".

Hvis højttaleren ikke er tilsluttet korrekt:

Sluk enheden, forbind højtalerkablerne igen.

Hvis højttaleren er tilsluttet korrekt:

Afhængigt af højttalertypen eller miljøet i lokalet, kan denne meddelelse vises, selvom højttalerne er tilsluttet korrekt. I dette tilfælde kan du se bort fra denne meddelelse.

WARNING 2

A speaker is placed more than 24 m (80 ft) from the listening position.

Brug tasterne til at vælge "Measurement result" og tryk på ENTER, og vælg derefter "Distance" i "Measurement result". Kontroller højttaleren identificeret med ">24.00m (>80.0ft)". Afslut YPAO, sluk for apparatet, og placer problemhøjttaleren inden for 24 m af lyttepositionen.

WARNING 3

There are significant volume differences between the speakers.

Brug tasterne til at vælge "Measurement result" og tryk på ENTER, og vælg derefter "Level" i "Measurement result".
Kontroller højttaleren identificeret med ">+10.0dB" eller "<-10.0dB".
Kontroller derefter brugsmiljø og kabelforbindelser (+/-) for hver højttaler og lydstyrken på subwooferen. Hvis der er noget problem, skal du afslutte YPAO, slukke for enheden og derefter tilslutte højttalerkablet igen eller rette højttalerpositionerne. Vi anbefaler at bruge samme højttalere eller højttalere med specifikationer, der er så ensartede som muligt.