Laste inn igjen tidligere YPAO-justeringer

Når høyttalerinnstillingene som du har konfigurert manuelt ikke er egnet, skal du følge prosedyrene nedenfor for å forkaste de manuelle innstillingene og laste inn tidligere YPAO-justeringer.

  1. Trykk på SETUP.
  1. Bruk markørtastene til å velge "Speaker" og trykk på ENTER.
  1. Bruk markørtastene til å velge "YPAO Result" og trykk på ENTER.
  1. Bruk markørtastene til å velge "Setup Reload" og trykk på ENTER.
  1. Trykk på SETUP.
  • Dette fullfører innstillingene.
MERK
  • For mer informasjon, se følgende: