Kontrollere YPAO-måleresultatene

Du kan kontrollere YPAO-måleresultatene.

  1. Etter målingen, bruk markørtastene til å velge "Measurement result" og trykk på ENTER.
MERK
  • Du kan også kontrollere tidligere måleresultater i "Setup"-menyen. For mer informasjon, se følgende:
  • Følgende skjerm vises.

a

Måleresultatets punkter

b

Måleresultatets detaljer

  1. Bruk markørtastene for å velge et element.

Wiring

Polariteten for hver enkelt høyttaler

Omvendt: Høyttalerkabelen kan kobles til med omvendt polaritet (+/-).

Size

Størrelse for hver høyttaler (crossover-frekvens for subwooferen)

Large: Høyttaleren kan reprodusere lavfrekvens signaler på en effektiv måte.

Small: Høyttaleren kan ikke reprodusere lavfrekvenssignaler på en effektiv måte.

Distance

Avstand fra lytteposisjonen til hver høyttaler

Level

Utgangsnivåjustering for hver høyttaler

  1. For å avslutte kontroll av resultatene og gå tilbake til forrige skjerm, trykk på RETURN.