Ladda in tidigare YPAO-justeringar

När högtalarinställningarna du har konfigurerat manuellt inte är lämpliga följ förfarandet nedan för att kassera de manuella inställningarna och återladda tidigare YPAO-justeringar.

  1. Tryck på SETUP.
  1. Använd markörknapparna för att välja ”Speaker” och tryck på ENTER.
  1. Använd markörknapparna för att välja ”YPAO Result” och tryck på ENTER.
  1. Använd markörknapparna för att välja ”Setup Reload” och tryck på ENTER.
  1. Tryck på SETUP.
  • Detta avslutar inställningarna.
OBS!
  • För mer information, se följande: