Optimalisere høyttalerinnstillingene automatisk (YPAO)

Funksjonen Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) oppdager høyttalertilkoblinger, måler avstanden fra disse til din(e) lytteposisjon(er), og optimaliserer deretter automatisk høyttalerinnstillingene, som for eksempel volumbalanse og akustiske parametere, for å tilpasse til rommet.

MERK
 • Bruk YPAO etter at du har koblet til en TV og høyttalere til apparatet.
 • Konfigurer de tilhørende høyttalerinnstillingene manuelt før du utfører YPAO. For mer informasjon om innstillingene, se følgende:
 • Under måleprosessen vil testtoner bli sendt ut med høyt volum, og du kan ikke justere volumet.
 • Under måleprosessen må du sørge for at rommet er så stille som mulig og ingen må stå mellom høyttalerne og YPAO-mikrofonen, for å sikre nøyaktig måling.
 • Ikke koble til hodetelefoner.
 1. Trykk på z (mottakerens strøm) for å slå på apparatet.
 1. Slå på TVen og sett TV-inngangen til å vise video fra apparatet (HDMI OUT-kontakten).
 1. Slå på subwooferen og sett volumet til halv stilling. Hvis crossover-frekvensen er justerbar, sett den på maks.
 1. Plasser YPAO-mikrofonen i din lytteposisjon og koble den til YPAO MIC-kontakten på frontpanelet.
 • Plasser YPAO-mikrofonen i din lytteposisjon (samme høyde som ørene). Vi anbefaler å bruke et trefot-stativ som mikrofonstativ. Du kan bruke trefotstativets skruer til å stabilisere mikrofonen.
 • Følgende skjerm vises på TVen.
MERK
 • For å avbryte prosessen, koble fra YPAO-mikrofonen før du starter målingen.
 • For å konfigurere innstillingen for tilordning av effektforsterker, trykk på RETURN og velg "Speaker" i "Setup"-menyen. For mer informasjon, se følgende:
 1. For å starte målingen, trykk på ENTER.
 • Målingen vil starte etter 10 sekunder. Trykk på ENTER for å starte målingen umiddelbart.
 • Følgende skjerm vises på TVen når målingen avsluttes.

a

Advarselmelding (hvis tilgjengelig)

MERK
 • For å stoppe målingen midlertidig, trykk på RETURN.
 • Hvis en feilmelding eller advarselmelding vises, se følgende:
 1. Bekreft resultatene som vises på skjermen.
MERK
 • For å sjekke de spesifikke måleresultatene, velg "Measurement result" og trykk på ENTER. For mer informasjon, se følgende:
 1. Bruk markørtastene til å velge "Save" og trykk på ENTER.
 • De justerte høyttalerinnstillingene tas i bruk.
MERK
Hvis du vil fullføre målingen uten å bruke resultatet, velg "Cancel".
 1. Koble YPAO-mikrofonen fra apparatet.
 • Dette fullfører optimaliseringen av høyttalerinnstillingene.
MERKNAD
 • YPAO-mikrofonen er følsom for varme, så den må ikke plasseres på steder der den kan bli utsatt for direkte sollys eller høye temperaturer (som f.eks. på toppen av AV-utstyr).
MERK
 • "YPAO Volume" i "Option"-menyen aktiveres automatisk etter YPAO-målingen. Deretter justeres høye og lave frekvensnivåer automatisk i samsvar med volumet slik at du får naturlig lyd også med lavt volum. For mer informasjon om "YPAO Volume", se følgende: