Advarselmeldinger fra YPAO

Hvis en advarselmåling vises etter målingen, kan du likevel ta i bruk måleresultatene ved å følge instruksjonene på skjermen.

Vi anbefaler imidlertid at du utfører YPAO igjen for å bruke apparatet med de optimale høyttalerinnstillingene.

TV-skjerm

Advarselmelding

Løsning

WARNING 1

A speaker cable may be connected with the reverse polarity (+/-).

Bruk markørtastene til å velge "Measurement result" og trykk på ENTER, og velg deretter "Wiring" i "Measurement result". Kontroller kabeltilkoblingene (+/-) for høyttaleren som er identifisert ved "Reverse".

Hvis høyttaleren er feil tilkoblet:

Slå av apparatet, og koble høyttalerkabelen på nytt.

Hvis høyttaleren er riktig tilkoblet:

Avhengig av type høyttalere eller rommets egenskaper, kan denne meldingen bli vist selv om høyttalerne er korrekt tilkoblet. I dette tilfellet kan du ignorere meldingen.

WARNING 2

A speaker is placed more than 24 m (80 ft) from the listening position.

Bruk markørtastene til å velge "Measurement result" og trykk på ENTER, og velg deretter "Distance" i "Measurement result". Kontroller høyttaleren som er identifisert ved ">24.00m (>80.0ft)". Avslutt YPAO, slå av apparatet, og plasser høyttaleren innenfor 24 m fra lytteposisjonen.

WARNING 3

There are significant volume differences between the speakers.

Bruk markørtastene til å velge "Measurement result" og trykk på ENTER, og velg deretter "Level" i "Measurement result".
Kontroller høyttaleren som er identifisert ved ">+10.0dB" or "<-10.0dB".
Kontroller deretter bruksmiljøet og kabeltilkoblingene (+/-) for hver enkelt høyttaler, og volumet på subwooferen. Hvis det finnes problemer, avslutt YPAO, slå av apparatet, og koble deretter til høyttalerkablene igjen eller korriger høyttalerposisjonene. Vi anbefaler å bruke de samme høyttalerne eller høyttalere med spesifikasjoner som er så like som mulig.