De luidsprekerinstellingen automatisch optimaliseren (YPAO)

De functie Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) detecteert luidsprekeraansluitingen, meet de afstanden tussen de luidsprekers en de luisterpositie(s) en optimaliseert vervolgens automatisch de luidsprekerinstellingen, zoals de volumebalans en de akoestische parameters, voor uw kamer.

OPMERKING
 • Gebruik YPAO nadat u een tv en luidsprekers op het toestel hebt aangesloten.
 • Configureer de corresponderende luidsprekerinstellingen met de hand voor u YPAO uitvoert. Zie voor details over de instellingen:
 • Tijdens de meting worden er zeer harde testtonen geproduceerd en kunt u het volume niet instellen.
 • Houd de kamer tijdens de meting zo stil mogelijk en zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden tussen de luidsprekers en de YPAO-microfoon om de meting zo precies mogelijk te laten uitvoeren.
 • Sluit geen hoofdtelefoon aan.
 1. Druk op z (receiver aan/uit) om het toestel aan te zetten.
 1. Zet de tv aan en zet de tv-ingang op weergave van video van het toestel (HDMI OUT-aansluiting).
 1. Schakel de subwoofer in en stel het volume in op de helft. Als de cross-overfrequentie kan worden aangepast, stelt u deze in op het maximum.
 1. Plaats de YPAO-microfoon in uw luisterpositie en sluit deze aan op de YPAO MIC-aansluiting op het voorpaneel.
 • Plaats de YPAO-microfoon in uw luisterpositie (op oorhoogte). Wij raden u aan een statief te gebruiken als microfoonstandaard. U kunt de statiefschroeven gebruiken om de microfoon te stabiliseren.
 • Het volgende scherm wordt weergegeven op de tv.
OPMERKING
 • Om de handeling te annuleren, ontkoppelt u de YPAO-microfoon voordat de meting wordt gestart.
 • Druk op RETURN en selecteer “Speaker” in het menu “Setup” om de instelling voor de toewijzing van de eindverterker te configureren. Zie voor details:
 1. Druk op ENTER om de meting te laten beginnen.
 • De meting begint na 10 seconden. Druk op ENTER om de meting onmiddellijk te laten beginnen.
 • Het volgende scherm wordt weergegeven op de tv als de meting is voltooid.

a

Waarschuwingsbericht (indien beschikbaar)

OPMERKING
 • Druk op RETURN als u de meting tijdelijk wilt stoppen.
 • Zie als er een foutbericht of waarschuwingsbericht wordt weergegeven:
 1. Bevestig de resultaten die op het scherm verschijnen.
OPMERKING
 • Selecteer “Measurement result” en druk dan op ENTER om de specifieke meetresultaten te controleren. Zie voor details:
 1. Gebruik de cursortoetsen om “Save” te selecteren en druk dan op ENTER.
 • De aangepaste luidsprekerinstellingen worden toegepast.
OPMERKING
Selecteer “Cancel” als u de meting wilt voltooien zonder het resultaat toe te passen.
 1. Koppel de YPAO-microfoon los van het toestel.
 • Hiermee is de optimalisatie van de luidsprekerinstellingen voltooid.
LET OP
 • De YPAO-microfoon is gevoelig voor warmte. Plaats de microfoon daarom niet op een locatie waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht of hoge temperaturen (bijvoorbeeld op AV-apparatuur).
OPMERKING
 • YPAO Volume” in het menu “Option” wordt automatisch ingeschakeld na de YPAO-meting. Vervolgens worden de hoge en lage frequentieniveaus automatisch aangepast aan het volume zodat u zelfs met een laag volume kunt genieten van natuurlijke geluiden. Zie voor details over “YPAO Volume”: