Waarschuwingen bij YPAO

Als er na de meting een waarschuwing wordt weergegeven, kunt u de meetresultaten wel toepassen door de instructies op het scherm te volgen.

Wij raden u echter aan de YPAO nogmaals uit te voeren om het toestel met de optimale luidsprekerinstellingen te kunnen gebruiken.

Tv-scherm

Waarschuwingsbericht

Oplossing

WARNING 1

A speaker cable may be connected with the reverse polarity (+/-).

Gebruik de cursortoetsen om “Measurement result” te selecteren, druk op ENTER en selecteer vervolgens “Wiring” bij “Measurement result”. Controleer de kabelaansluitingen (+/-) van de luidspreker die wordt aangeduid met “Reverse”.

Als de luidspreker onjuist aangesloten is:

Schakel het toestel uit en sluit de luidsprekerkabel opnieuw aan.

Als de luidspreker juist aangesloten is:

Afhankelijk van het type luidsprekers of de omgeving kan dit bericht ook worden weergegeven als u de luidsprekers correct hebt aangesloten. In dat geval kunt u het bericht negeren.

WARNING 2

A speaker is placed more than 24 m (80 ft) from the listening position.

Gebruik de cursortoetsen om “Measurement result” te selecteren, druk op ENTER en selecteer vervolgens “Distance” bij “Measurement result”. Controleer de luidspreker die wordt aangeduid met “>24.00m (>80.0ft)”. Sluit YPAO af, zet het toestel uit en plaats de luidspreker met het probleem binnen 24 m van de luisterpositie.

WARNING 3

There are significant volume differences between the speakers.

Gebruik de cursortoetsen om “Measurement result” te selecteren, druk op ENTER en selecteer vervolgens “Level” bij “Measurement result”.Controleer de luidspreker die wordt aangeduid met “>+10.0dB” of “<-10.0dB”.
Controleer vervolgens de gebruiksomgeving en kabelaansluitingen (+/-) van elke luidspreker en het volume van de subwoofer. In geval van problemen sluit u de YPAO af, zet u het toestel uit en sluit u de luidsprekerkabel opnieuw aan of corrigeert u de luidsprekerposities. We raden het gebruik aan van dezelfde luidsprekers of van andere luidsprekers met zoveel mogelijk dezelfde technische gegevens.