Controleren van de YPAO-meetresultaten

U kunt de YPAO-meetresultaten controleren.

  1. Gebruik na de meting de cursortoetsen om “Measurement result” te selecteren en druk dan op ENTER.
OPMERKING
  • U kunt ook de eerdere meetresultaten controleren via het menu “Setup”. Zie voor details:
  • Het volgende scherm verschijnt.

a

Meetresultaatonderdelen

b

Meetresultaatdetails

  1. Gebruik de cursortoetsen om een onderdeel te selecteren.

Wiring

Polariteit van elke luidspreker

Omgekeerd: De luidsprekerkabel is mogelijk aangesloten met omgekeerde polariteit (+/-).

Size

Grootte van elke luidspreker (cross-overfrequentie van de subwoofer)

Large: De luidspreker kan lagefrequentiesignalen effectief reproduceren.

Small: De luidspreker kan lagefrequentiesignalen niet effectief reproduceren.

Distance

Afstand van de luisterpositie tot elke luidspreker

Level

Aanpassing van het uitgangsniveau voor elke luidspreker

  1. Druk op RETURN om het controleren van de resultaten te beëindigen en terug te keren naar het vorige scherm.