Optimera högtalarinställningarna automatiskt (YPAO)

Med hjälp av funktionen Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) identifieras de anslutna högtalarna, och avståndet mellan dem och lyssningsplatsen mäts upp. Sedan optimeras automatiskt högtalarinställningar som volymbalans och akustik till att passa rummet.

OBS!
 • Använd YPAO efter att du har anslutit en TV och högtalare till receivern.
 • Konfigurera motsvarande högtalarinställningar manuellt innan du utför YPAO. För mer information om inställningarna, se följande:
 • Under mätningen går testtonerna ut på hög volym och du kan inte justerar volymen.
 • Se till att det är så tyst som möjligt i rummet under mätningsprocessen och stå inte mellan högtalarna och YPAO-mikrofonen för korrekt mätning.
 • Anslut inte hörlurar.
 1. Tryck på z (receiver på/av) för att slå på receivern.
 1. Slå på TV:n och välj TV-ingången för visning av video från receivern (HDMI OUT-jacket).
 1. Slå på subwoofern och ställ in volymen på halv nivå. Om övergångsfrekvensen är justerbar ställer du in den på maxläget.
 1. Placera YPAO-mikrofonen på lyssningsplatsen och anslut den till YPAO MIC-jacket på frontpanelen.
 • Placera YPAO-mikrofonen i öronhöjd på lyssningsplatsen (i samma höjd som dina öron kommer att befinna sig). Vi rekommenderar att du använder ett stativ för att hålla uppe mikrofonen. Du kan använda stativskruvarna för att stabilisera mikrofonen.
 • Följande bild visas på TV:n.
OBS!
 • För att avbryta operationen, koppla loss YPAO-mikrofonen innan mätningen startas.
 • För att konfigurera effektförstärkarens tilldelningsinställning RETURN och välj ”Speaker” i menyn ”Setup”. För mer information, se följande:
 1. För att starta mätningen, tryck på ENTER.
 • Mätningen påbörjas inom 10 sekunder. Tryck på ENTER för att starta mätningen omedelbart.
 • Följande skärm visas på TV:n när mätningen är slutförd.

a

Varningsmeddelande (om det är tillgängligt)

OBS!
 • För att avbryta mätningen tillfälligt tryck på RETURN.
 • Om ett felmeddelande eller varningsmeddelande visas, se följande:
 1. Bekräfta resultaten som visas på skärmen.
OBS!
 • För att kontrollera mätresultaten speciellt, tryck på ”Measurement result” och tryck på ENTER. För mer information, se följande:
 1. Använd markörknapparna för att välja ”Save” och tryck på ENTER.
 • De justerade högtalarinställningarna tillämpas.
OBS!
För att avsluta mätningen utan att applicera resultatet väljer du ”Cancel”.
 1. Koppla ur YPAO-mikrofonen från receivern.
 • Optimeringen av högtalarinställningarna är nu färdig.
MEDDELANDE
 • Eftersom YPAO-mikrofonen är känslig för värme ska den inte placeras där den kan utsättas för direkt solljus eller höga temperaturer (till exempel ovanpå AV-utrustning).
OBS!
 • YPAO Volume” i ”Option”-menyn aktiveras automatiskt efter YPAO-mätningen. Sedan justeras de hög- och lågfrekventa nivåerna automatiskt beroende på volymen, så att du kan njuta av naturliga ljud även vid låg volym. För mer information om ”YPAO Volume”, se följande: