Kontroll av YPAO-mätresultat

Du kan kontrollera YPAO-mätresultat.

  1. Efter mätning, använd markörknapparna för att välja ”Measurement result” och tryck på ENTER.
OBS!
  • Du kan även kontrollera tidigare mätresultat i menyn ”Setup”. För mer information, se följande:
  • Följande skärm visas.

a

Mätresultatposter

b

Mätresultatdetaljer

  1. Använd markörknapparna för att välja en post.

Wiring

Polaritet för varje högtalare

Omvänd: Högtalarkabel kan vara ansluten med polariteten omkastad (+/–).

Size

Storlek hos varje högtalare (övergångsfrekvens hos subwoofer)

Large: Högtalaren kan återskapa lågfrekventa signaler effektivt.

Small: Högtalaren kan inte återskapa lågfrekventa signaler effektivt.

Distance

Avstånd från lyssningsposition för varje högtalare

Level

Justering av utmatningsnivå för varje högtalare

  1. För att avsluta visning av resultaten och återgå till föregående skärm, tryck på RETURN.