Varningsmeddelanden från YPAO

Om ett varningsmeddelande visas efter mätningen kan du ändå applicera mätresultatet genom att följa anvisningarna på skärmen.

Vi rekommenderar att du kör YPAO en gång till för att kunna använda receivern med de optimala högtalarinställningarna.

TV-skärm

Varningsmeddelande

Åtgärd

WARNING 1

A speaker cable may be connected with the reverse polarity (+/-).

Använd markörknapparna för att välja ”Measurement result” och tryck på ENTER, och välj sedan ”Wiring” i ”Measurement result”. Kontrollera kabelanslutningarna (+/-) för högtalaren som identifierats med ”Reverse”.

Om högtalaren har anslutits på fel sätt:

Stäng av receivern och återanslut sedan högtalarkabeln.

Om högtalaren har anslutits på rätt sätt:

Beroende på vilken typ av högtalare du använder och rummets beskaffenhet kan detta meddelande visas även om högtalarna är korrekt anslutna. I det här fallet behöver du inte bry dig om meddelandet.

WARNING 2

A speaker is placed more than 24 m (80 ft) from the listening position.

Använd markörknapparna för att välja ”Measurement result” och tryck på ENTER, och välj sedan ”Distance” i ”Measurement result”. Kontrollera högtalaren identifierad med ”>24.00m (>80.0ft)”. Avsluta YPAO, stäng av receivern och placera problemhögtalaren inom 24 meter från lyssningsplatsen.

WARNING 3

There are significant volume differences between the speakers.

Använd markörknapparna för att välja ”Measurement result” och tryck på ENTER, och välj sedan ”Level” i ”Measurement result”.
Kontrollera högtalaren identifierad med ”>+10.0dB” eller ”<-10.0dB”.
Sedan, kontrollera användningsmiljön och kabelanslutningarna (+/–) för varje högtalare, samt volymen för subwoofern. Om det finns ett problem, avslutar du YPAO, stänger av receivern och återansluter sedan högtalarkabeln eller rättar till högtalarnas placering. Vi rekommenderar att likadana högtalare eller högtalare med så lika specifikationer som möjligt används.