USB-muistitikun sisällön toisto

Voit toistaa tällä laitteella musiikkitiedostoja, jotka on tallennettu USB-muistitikulle.

 1. Yhdistä USB-muistitikku USB-liittimeen.
 1. Valitse ”USB” ohjelmalähteeksi.
 • Selailunäkymä tulee näkyviin TV-ruutuun. Jos USB-muistitikun sisältämää ohjelmaa jo toistetaan, näkyviin tulee toistonäkymä.
 1. Valitse kohde.
 • Toisto alkaa, ja näkyviin tulee toistonäkymä.
HUOM!
 • Palaa ylimmälle tasolle selailunäkymässä pitämällä painettuna kauko-ohjaimen RETURN-painiketta.
 • Jos USB-muistitikku sisältää monia tiedostoja, niiden lataamiseen saattaa kulua aikaa.
 • Toiston maksimiraja on 500 musiikkitiedostoa. USB-muistilaitteen kansiorakenne saattaa alentaa maksimirajaa.
 • Pysäytä toisto USB-muistitikulta, ennen kuin irrotat sen USB-liittimestä.
 • Kytke USB-muistitikku suoraan tämän laitteen USB-liittimeen. Älä käytä jatkokaapeleita.
 • Tämä laite ei pysty valmiustilassa ollessaan antamaan virtaa USB-muistitikkuun.
 • Voit muuttaa toistettavan sisällön satunnais- ja uusintatoiston asetuksia.
 • Voit tallentaa sisällön pika-asetuksesi ja avata sen suoraan.
 • Kun yhdistät USB-muistitikun laitteen USB-liittimeen ensimmäisen kerran, laite alkaa automaattisesti toistaa muistitikun päätason kansion (juurikansio) kärjessä olevaa sisältöä.