Spille av innhold fra USB flash drive

Du kan spille av musikkfiler som er lagret på en USB flash drive på apparatet.

 1. Koble USB flash drive til USB-kontakten.
 1. Velg “USB” som inngangskilde.
 • Navigasjonsskjermen vises på TVen. Hvis avspilling er i gang på din USB flash drive, vises avspillingsskjermen.
 1. Velg et element.
 • Avspillingen starter og avspillingsskjermen vises.
MERK
 • Hvis du vil gå tilbake til øverste nivå når du står i navigasjonsskjermen, skal du holde inne RETURN på fjernkontrollen.
 • Hvis USB flash drive inneholder mange filer, kan det ta tid å laste dem inn.
 • Maksimumsgrensen for avspilling er 500 musikkfiler. Mappestrukturen på din USB flash drive kan redusere maksimumsgrensene.
 • Stopp avspillingen fra USB flash drive før du kobler den fra USB-kontakten.
 • Koble en USB flash drive direkte til USB-kontakten på apparatet. Ikke bruk forlengerkabler.
 • Apparatet leverer ikke strøm til USB flash drive når det er i standby-modus.
 • Du kan konfigurere shuffle/repeat-innstillinger for avspilling av innhold.
 • Du kan registrere innhold som snarveier og få direkte tilgang til det.
 • Når du kobler en USB flash drive til USB-kontakten på apparatet for første gang, vil apparatet automatisk starte avspilling av innholdet øverst i mappen på øverste nivå (rotkatalogen) på USB flash drive’en.