Afspilning af indhold på et USB-flashdrev

Du kan afspille musikfiler, der er gemt på et USB-flashdrev på enheden.

 1. Tilslut USB-flashdrevet til USB-jackstikket.
 1. Vælg "USB" som indgangskilden.
 • Søgeskærmen vises på tv’et. Hvis der er en afspilning i gang på USB-flashdrevet, vises afspilningsskærmen.
 1. Vælg et element.
 • Afspilning starter, og afspilningsskærmen vises.
BEMÆRK
 • For at vende tilbage til øverste niveau, mens du er på søgeskærmen, skal du holde RETURN nede på fjernbetjeningen.
 • Hvis USB-flashdrevet indeholder mange filer, kan det tage lidt tid at indlæse dem.
 • Den maksimale grænse for afspilning er 500 musikfiler. Mappestrukturen på dit USB-flashdrev kan muligvis reducere den maksimale grænse.
 • Stop afspilning af USB-flashdrevet inden det afbrydes fra USB-jackstikket.
 • Tilslut et USB-flashdrev direkte til enhedens USB-jackstik. Brug ikke forlængerkabler.
 • Enheden kan ikke forsyne USB-flashdrevet med strøm, mens den er i standbytilstand.
 • Du kan konfigurere shuffle/gentag indstillingerne for afspilning af indhold.
 • Du kan registrere indhold som genveje og få adgang til dem direkte.
 • Når du tilslutter et USB-flashdrev til USB-stikket på enheden for første gang, starter enheden automatisk med at afspille det indhold, som kommer først i det øverste mappeniveau (rodmappe) på USB-flashdrevet.