Toistonäytön kohteiden nimet ja toiminnot

Kun toisto alkaa, toistonäyttö tulee näkyviin TV:ssä.

a

Toimintatilan ilmaisimet

Näytä tämänhetkiset uusinta/satunnaistoistoasetukset ja toiston tila (toisto, tauko, jne.).

b

Toistotiedot

Näkyviin tulee esittäjän nimi, albumin nimi, kappaleen nimi, raidan numero, aseman nimi ja toistoon kulunut aika.

HUOM!
  • Näytettävät kohteet vaihtelevat riippuen toistettavasta sisällöstä.
  • Käyttämällä kauko-ohjaimen ulkoisen laitteen toimintapainikkeita voit tehdä toistotoimintoja. Huomaa, että toistotoiminnot eivät ehkä toimi joillakin tulolähteillä tai ulkoisilla laitteilla.
  • Kun ”SERVER”, ”NET RADIO” tai ”USB” on valittu ohjelmalähteeksi, painamalla kauko-ohjaimesta RETURN näytä selainnäyttö.
  • Kun kohta ”Video Out” ”Option”-valikossa on asetettu mihin tahansa muuhun tilaan kuin ”Off”, video-ohjelma, joka tulee vastaavasta videotuloliittimestä, näkyy TV:ssä. Voit näyttää toistonäytön TV:ssä painamalla mitä tahansa kohdistinpainiketta, ja sulkea sen painamalla vasenta kohdistinpainiketta. Toistonäyttö sulkeutuu automaattisesti, jos ei ole ollut toimintoja yhteen minuuttiin.