Elementenes navn og funksjoner på avspillingsskjermen

Når avspillingen starter, vises avspillingsskjermen på TV-en.

a

Statusindikatorer

Viser gjeldende shuffle/repeat-innstillinger og avspillingsstatus (som f.eks. avspilling/pause).

b

Avspillingsinformasjon

Viser artistnavn, albumnavn, sangtittel, spilletid, spornummer, stasjonsnavn og spilletid.

MERK
  • Viste elementer varierer, avhengig av innholdet i avspillingen.
  • Du kan foreta avspillingsoperasjoner ved hjelp av fjernkontrollens betjeningstaster for ekstern enhet. Merk deg at avspillingsoperasjonene kanskje ikke fungerer for visse inngangskilder eller eksterne enheter.
  • Når “SERVER”, “NET RADIO” eller “USB” er valgt for inngangskilden, trykker du på RETURN på fjernkontrollen for å vise navigasjonsskjermen.
  • Når “Video Out” i “Option”-menyen er stilt inn til bortsett fra “Off”, vises video fra den korresponderende videoinngangskontakten på TV-en. Du kan vise avspillingsskjermen på TV-en ved å trykke på en markørknapp, og du kan også lukke den ved å trykke på den venstre markørknappen. Avspillingsskjermen lukkes automatisk uten betjening i ett minutt.