Produktnavne og funktioner på afspilningsskærmen

Når afspilningen begynder, vises afspilningsskærmen på tv'et.

a

Statusindikatorer

Vis de aktuelle shuffle/repeat-indstillinger og afspilningsstatus (f.eks. afspilning/pause).

b

Afspilningsoplysninger

Viser kunstnerens navn, albumnavn, sangtitel, spornummer, stationens navn og forløbet tid.

BEMÆRK
  • De viste elementer varierer afhængigt af indholdet af afspilningen.
  • Brug af den eksterne enheds betjeningstaster på fjernbetjeningen kan du udføre afspilningsbetjeninger. Bemærk, at afspilningsbetjeninger muligvis ikke fungerer for visse indgangskilder eller eksterne enheder.
  • Når der er valgt "SERVER", "NET RADIO" eller "USB" som indgangskilden, skal du trykke på RETURN på fjernbetjeningen for at få vist søgeskærmen.
  • Når "Video Out" i "Option"-menuen er sat til andet end "Off", vises videoen sendt gennem det modsvarende videoindgangsstik på tv'et. Du kan få vist afspilningsskærmen på tv'et ved at trykke på en hvilken som helst markørtast, og også lukke den ved at trykke på den venstre markørtast. Afspilningsskærmen vil blive lukket automatisk uden betjeninger i ét minut.