Postnamn och funktioner för uppspelningsskärmen

När uppspelning startar visas uppspelningsskärmen på TV:n.

a

Statusindikatorer

Visa de aktuella inställningarna för slumpvis/repeterad uppspelning samt uppspelningsstatus (som uppspelning/paus).

b

Uppspelningsinformation

Visar namnet på artisten, albumet, låten, spårnummer, stationsnamn samt spelad tid.

OBS!
  • Visade poster varierar beroende på innehåll för uppspelning.
  • Genom att använda externa enheters funktionsknappar på fjärrkontrollen kan du utföra uppspelningsoperationer. Observera att uppspelningsoperationer kanske inte fungerar för vissa ingångskällor eller externa apparater.
  • När ”SERVER”, ”NET RADIO” eller ”USB” är vald som ingångskälla, tryck på RETURN på fjärrkontrollen för att visa bläddringsskärmen.
  • När ”Video Out” i menyn ”Option” är satt till något annat än ”Off” kommer videoinmatning via motsvarande video in-jack visas på TV:n. Du kan visa uppspelningsskärmen på Tv:n genom att trycka på någon markörknapp och även stänga den genom att trycka på vänster markörknapp. Uppspelningsskärmen stängs automatiskt om ingen operation utförs under en minut.