Namen en functies van de onderdelen van het weergavescherm

Wanneer de weergave begint, zal het weergavescherm verschijnen op de tv.

a

Statusindicators

Geven de huidige instellingen voor shuffle/herhalen en de weergavestatus (zoals play/pause) weer.

b

Weergave-informatie

Geeft de naam van de artiest, de naam van het album, de titel van het nummer, het tracknummer, de zendernaam en de verstreken tijd weer.

OPMERKING
  • De getoonde onderdelen hangen mede af van het weergegeven materiaal.
  • Met de bedieningstoetsen voor externe apparatuur op de afstandsbediening kunt u de weergave bedienen. We wijzen u erop dat de bediening van de weergave mogelijk niet werkt voor sommige signaalbronnen of externe apparatuur.
  • Wanneer “SERVER”, “NET RADIO”, of “USB” is geselecteerd als signaalbron, moet u op RETURN op de afstandsbediening drukken om het bladerscherm te openen.
  • Wanneer “Video Out” in het menu “Option” is ingesteld op iets anders dan “Off”, wordt de video die binnenkomt via de corresponderende video-ingangsaansluiting weergegeven op de tv. U kunt het weergavescherm laten weergeven op de tv door op een willekeurige cursortoets te drukken en het weer sluiten door op de linker cursortoets te drukken. Het weergavescherm zal automatisch worden gesloten wanneer er een minuut lang geen handelingen worden uitgevoerd.