Justerer lysstyrken på frontpanelet

Justerer lysstyrken for det følgende på frontpanelet. Højere værdi gør frontdisplayet lysere.

  • Frontdisplay
  • Indikatorer (SURROUND:AI, ZONE, PURE DIRECT)

Opsætningsmenu

"System" > "Display Settings" > "Dimmer"

Frontdisplaymenu

"Dimmer"

Indstillingsinterval

-5 til 0

BEMÆRK
  • Frontdisplayet slås fra ved "-5". Standardindstillingen er "-2".
  • Selvom du indstiller "Dimmer" til "-5", vil korte meddelelser og menu på frontdisplayet blive vist i lysstyrke "-4".
  • Hvis du indstiller "Dimmer" til "-5", er det ikke til at forstå, om strømmen på enheden er sat til at være tændt. Vær opmærksom på ikke at glemme at slukke for enheden. Vi anbefaler indstilling af "Auto Power Standby" i "Setup"-menuen til derudover "Off".
  • Indstillingslysstyrken kan blive mørk, når "ECO Mode" er sat til "On".
  • Indstilling af "Dimmer" i "Setup"-menuen er sammenkoblet med indstillingen af "Dimmer" i "Front Display"-menuen.
  • Du kan indstille "Dimmer" vha. farvetasterne på fjernbetjeningen, når "Remote Color Key" i "Setup"-menu er indstillet til "Display Control".