Justera ljusstyrkan på frontpanelens display

Justera ljusstyrkan för följande på frontpanelen. Högre värde ökar ljusstyrkan på frontpanelens display.

  • Frontpanelens display
  • Indikatorer (SURROUND:AI, ZONE, PURE DIRECT)

Setup-menyn

System” > ”Display Settings” > ”Dimmer

Front display meny

Dimmer

Inställningsalternativ

-5 till 0

OBS!
  • Frontpanelens display slås av med ”-5”. Standardinställningen är ”-2”.
  • Även om du sätter ”Dimmer” till ”-5” kommer kortmeddelanden och menyn för frontpanelens display visas med ljusstyrka ”-4”.
  • Om du sätter ”Dimmer” till ”-5”, går det inte att se att strömmen till enheten har slagits på. Se till att komma ihåg att slå av enheten. Vi rekommenderar inställningen ”Auto Power Standby” i menyn ”Setup” till annat än ”Off”.
  • Inställd ljusstyrka kan bli mörk när ”ECO Mode” är satt till ”On”.
  • Inställningen för ”Dimmer” på menyn ”Setup” är sammankopplade med inställningen för ”Dimmer” i menyn ”Front Display”.
  • Du kan sätta ”Dimmer” med färgknapparna på fjärrkontrollen när ”Remote Color Key” i menyn ”Setup” är satt till ”Display Control”.