Justere lysstyrken på frontdisplayet

Justerer lysstyrken på følgende på frontdisplayet. Høyere verdi gjør frontdisplayet lysere.

  • Frontdisplay
  • Indikatorer (SURROUND:AI, ZONE, PURE DIRECT)

Setup-menyen

System” > “Display Settings” > “Dimmer

Frontdisplaymeny

Dimmer

Innstillingsområde

-5 til 0

MERK
  • Frontdisplayet slås av med “-5”. Standardinnstillingen er “-2”.
  • Selv om du stiller inn “Dimmer” til “-5”, vises korte meldinger og menyen på frontdisplayet med lysstyrke “-4”.
  • Hvis du stiller inn “Dimmer” til “-5”, er det umulig å vite om apparatet er slått på eller ikke. Pass på at du ikke glemmer å slå av apparatet. Vi anbefaler å stille inn “Auto Power Standby” i “Setup”-menyen til “Off”.
  • Den innstilte lysstyrken kan bli mørk når “ECO Mode” er satt til “On”.
  • Innstillingen “Dimmer” i “Setup”-menyen er synkronisert med “Dimmer” i “Front Display”-menyen.
  • Du kan stille inn “Dimmer” med fargeknappene på fjernkontrollen når “Remote Color Key” i “Setup”-menyen er stilt inn til “Display Control”.