Tallennetun sisällön palauttaminen pikavalinnalla

Palauta tallennettu sisältö (kuten mediapalvelimille ja internet-radioasemille tallennettu musiikki) valitsemalla pikavalintanumero.

  1. Paina BLUETOOTH, NET tai USB.
  1. Painamalla PRESET-painiketta valitse haluamasi sisältö.
  • Valitun sisällön toisto alkaa.
HUOM!
  • No Presets” tulee näkyviin etunäyttöön, jos muistissa ei ole sisältöä.
  • Tallennettu sisältö (kappaleet ja internetradioasemat) saat näkyviin listana ja helposti poistettua mobiililaitteen MusicCast Controller-ohjelman avulla.