Gendan registreret indhold som genvej

Genkald et registreret indhold (som fx musik opbevaret på medieservere og internetradiostationer) ved at vælge genvejsnummeret.

  1. Tryk på BLUETOOTH, NET eller USB.
  1. Tryk på PRESET for at vælge et ønsket indhold.
  • Afspilningen af det valgte indhold starter.
BEMÆRK
  • "No Presets" vises på frontdisplayet når intet indhold er registreret.
  • Det registrerede indhold (sange og internetradiostationer) kan vises som en liste og nemt fjernes ved at bruge MusicCast Controller på din mobilenhed.