Hente frem igjen et registrert innhold som snarvei

Hent frem et registrert innhold (som f.eks. musikk lagret på mediaservere og internettradiostasjoner) ved å velge snarveiernummeret.

  1. Trykk på BLUETOOTH, NET eller USB.
  1. Trykk på PRESET for å velge et ønsket innhold.
  • Avspilling av det valgte innholdet starter.
MERK
  • No Presets” vises på frontdisplayet når intet innhold er registrert.
  • Det registrerte innholdet (sanger og radiostasjoner på Internett) kan vises som en liste og fjernes på en enkel måte ved å bruke MusicCast Controller på din mobile enhet.