Hämta ett registrerat innehåll som ett snabbval

Återkalla ett registrerat innehåll (så som musik lagrats på medieservrar och internetradiostationer) genom att välja snabbvalsnummer.

  1. Tryck på BLUETOOTH, NET eller USB.
  1. Tryck på PRESET för att välja ett önskat innehåll.
  • Uppspelning av valt innehåll startar.
OBS!
  • No Presets” visas på frontpanelens display när inget innehåll har registrerats.
  • Det registrerade innehållet (sånger och Internetradiostationer) kan visas som en lista och enkelt återkallas genom att använda MusicCast Controller på din mobila apparat.