Voorpaneel

Hier volgt uitleg over wat er getoond wordt op het voordisplay.

Basisaanduidingen

Deze aanduidingen worden getoond tijdens weergave. Wat er wordt getoond hangt af van de huidige signaalbron. Hier volgt een voorbeeld van de aanduidingen tijdens weergave van een mediaserver.

a

Statuspictogram weergave

Wordt getoond aan de hand van de weergavestatus van het nummer/de zender (radiozender).

Alle nummers/1 nummer herhalen (/)

Wordt getoond wanneer de signaalbron “Server” is en het toestel is ingesteld op herhaalde weergave (). Let op, want dit wordt mogelijk niet aangegeven wanneer er muziek wordt weergegeven van een smartphone of tablet, omdat dit dan afhangt van de status van het apparaat in kwestie.

Weergave/Pauze ( / )

Wordt getoond wanneer de signaalbron “Server” of “Bluetooth” is en het toestel aan het weergeven is, of is gepauzeerd.

Het weergavepictogram wordt ook getoond wanneer de signaalbron “AirPlay” of “Net Radio” is en inderdaad wordt weergegeven.

Willekeurige weergave ()

Wordt getoond wanneer de signaalbron “Server” is en het toestel is ingesteld op willekeurige weergave (). Let op, want dit wordt mogelijk niet aangegeven wanneer er muziek wordt weergegeven van een smartphone of tablet, omdat dit dan afhangt van de status van het apparaat in kwestie.

b

-∞ (Wanneer ingesteld op het minimum volume) /MUTE

Wanneer het volume op de laagste stand staat, knippert “-∞”. Wanneer de weergave gedempt is, zal de aanduiding “MUTE” knipperen.

c

Informatiedeel

De volgende informatie wordt getoond aan de hand van de geselecteerde signaalbron.

Bij selectie van CD, PHONO, LINE1, LINE2, OPTICAL1, OPTICAL2, COAXIAL, TV of een muziek-streamingdienst

De naam van de signaalbron wordt getoond.

Bij selectie van USB DAC

Het audioformaat en de bemonsteringsfrequentie van het weergegeven signaal worden getoond.

Bij selectie van Server of Net Radio

De informatie van het huidige nummer of de huidige zender wordt getoond. Om het getoonde item om te schakelen, moet u op de afstandsbediening op de DISPLAY-toets drukken.

Bij selectie van AirPlay of Bluetooth

De informatie van het huidige nummer of de naam van de signaalbron wordt getoond. Om het getoonde item om te schakelen, moet u op de afstandsbediening op de DISPLAY-toets drukken.

Bij selectie van TUNER

De frequentie wordt getoond. De informatie van het Radio Data System (modellen voor het V.K., Europa en Rusland) of DAB (modellen voor het V.K., Europa, Rusland en Australië) wordt ook getoond. Om het getoonde item om te schakelen, moet u op de afstandsbediening op de DISPLAY-toets drukken.

OPMERKING

  • Sommige tekens zijn niet mogelijk op het display, en in plaats daarvan zal “_” worden getoond.

Blader-aanduiding

Deze aanduiding wordt alleen getoond wanneer de signaalbron “Server” of “Net Radio” is en u het gewenste nummer of de gewenste zender selecteert.

a

Indicator mogelijke richtingen

De beschikbare richting(en) waarin kan worden gebladerd worden getoond.

b

Pictogram bestandsinformatie

Het type inhoud dat momenteel wordt weergegeven wordt aangegeven met dit pictogram.

Wanneer Server is geselecteerd

Geeft een muziekbestand aan.

Muziekbestanden in formaten die niet worden ondersteund door dit product kunnen ook worden getoond ().

Geeft een map aan.

Geeft een bestand aan dat niet kan worden weergegeven.

Wanneer Net Radio is geselecteerd

Geeft een map aan.

Geeft een radiozender aan die geselecteerd kan worden.

c

Inhoudsinformatiedeel

Informatie zoals bestandsnamen en zendernamen worden hier getoond.

OPMERKING

  • Sommige tekens zijn niet mogelijk op het display, en in plaats daarvan zal “_” worden getoond.

Opwarmaanduiding

Deze aanduiding wordt onmiddellijk getoond nadat dit product AAN wordt gezet. Er worden pictogrammen getoond om de temperatuur van de versterker aan te geven. Gebruik dit als een benadering van de tijd tot de geluidskwaliteit zich zal stabiliseren.

a

Temperatuurpictogrammen

OPMERKING
  • Het display wordt gedimd om het display te beschermen wanneer het product een bepaalde tijd lang niet wordt gebruikt. Het display keert terug naar het normale helderheidsniveau wanneer de afstandsbediening of het voorpaneel wordt gebruikt.
  • Wanneer PURE DIRECT AAN staat, gaat het voordisplay UIT. Nadat het display UIT is gegaan, gaat het weer AAN wanneer de afstandsbediening of het voorpaneel wordt bediend.
  • De basisaanduiding gaat uit als er een bepaalde tijd lang geen handelingen worden uitgevoerd. De tijd tot het display uit gaat kan worden veranderd via het menu Setup.
  • Het maximum aantal tekens voor het de informatie over de inhoud (namen van zenders/nummers enz.) als basisaanduiding of bladeraanduiding hangt mede af van de geselecteerde signaalbron en het type tekens.