Frontdisplay

Følgende er en forklaring af, hvad der vises på frontdisplayet.

Grundlæggende indikation

Denne indikation vises under afspilning. Hvad der vises varierer afhængigt af den aktuelle indgangskilde. Følgende er et eksempel på indikationen under afspilning af en medieserver.

a

Ikon for afspilningsstatus

Vises i overensstemmelse med afspilningsstatussen for sangen/stationen (radiostation).

Gentag alle/1 sang (/)

Vises, når indgangen er "Server", og den er indstillet til gentaget afspilning (). Vær opmærksom på, at det muligvis ikke vises, når der afspilles musik på en smartphone eller tablet, da det afhænger af statussen på enheden.

Afspil/pause ( / )

Vises, når indgangen er "Server" eller "Bluetooth", og den afspiller eller er sat på pause.

Ikon for afspilning vises også, når indgangen er "AirPlay" eller "Net Radio", og den afspilles.

Afspilning i vilkårlig rækkefølge ()

Vises, når indgangen er "Server", og den er indstillet til afspilning i vilkårlig rækkefølge (). Vær opmærksom på, at det muligvis ikke vises, når der afspilles musik på en smartphone eller tablet, da det afhænger af statussen på enheden.

b

-∞ (Når den er på minimumslydstyrke) /MUTE

Når lydstyrken er på minimum, vises "-∞" blinkende. Når lyden er slået fra, vises "MUTE" blinkende.

c

Informationsområde

Følgende oplysninger vises afhængigt af den valgte indgang.

Når der vælges CD, PHONO, LINE1, LINE2, OPTICAL1, OPTICAL2, COAXIAL, TV eller en musikstreamingtjeneste

Indgangsnavnet vises.

Når der vælges USB DAC

Lydformatet og samplingsfrekvensen for afspilningssignalet vises.

Når der vælges Server eller Net Radio

Oplysningerne for den aktuelle sang eller station vises. For at skifte det viste element skal du trykke på DISPLAY-tasten på fjernbetjeningen.

Når der vælges AirPlay eller Bluetooth

Oplysningerne for den aktuelle sang eller indgangsnavnet vises. For at skifte det viste element skal du trykke på DISPLAY-tasten på fjernbetjeningen.

Når der vælges TUNER

Frekvensen vises. Informationen for Radio Data System (modeller til Storbritannien, Europa og Rusland) eller DAB (modeller til Storbritannien, Europa, Rusland og Australien) vises også. For at skifte det viste element skal du trykke på DISPLAY-tasten på fjernbetjeningen.

BEMÆRK

  • Visse teksttegn er muligvis ikke til rådighed, og der vises "_".

Søgeindikation

Denne indikation vises kun, når indgangskilden er "Server" eller "Net Radio", og du vælger den ønskede sang eller station.

a

Indikator for betjeningsretning

Tilgængelig søgeretning(er) vises.

b

Filinformationsikon

Typen af indhold, som aktuelt vises, vises med dette ikon.

Når der er valgt Server

Indikerer en musikfiler.

Musikfiler i formater, som ikke understøttes af dette produkt, vises muligvis også ().

Indikerer en mappe.

Indikerer en fil, som ikke kan afspilles.

Når der er valgt Net Radio

Indikerer en mappe.

Indikerer en radiostation, som kan vælges.

c

Område for indholdsoplysninger

Oplysninger som fx filnavne og stationsnavne vises.

BEMÆRK

  • Visse teksttegn er muligvis ikke til rådighed, og der vises "_".

Varmer op-indikation

Denne indikation vises straks efter, produktet er tændt. Ikoner vises for at indikere temperaturtilstanden for forstærkeren. Brug dette til at estimere tiden, indtil lydkvaliteten vil stabilisere.

a

ikoner for temperaturtilstand

BEMÆRK
  • Lysstyrken på displayet er dæmpet for at beskytte displayenheden, når produktet ikke betjenes i en vis mængde tid. Displayet vender tilbage til dets normale lysstyrke, når fjernbetjeningen eller frontpanelet betjenes.
  • Når PURE DIRECT er aktiveret, slukker frontdisplayet. Efter slukning tænder displayet igen, når fjernbetjeningen eller frontpanelet betjenes.
  • Den grundlæggende indikation slukker, hvis der ikke udføres nogen betjeninger i en vis mængde tid. Tiden, indtil displayet slukker, kan ændres på Setup-menuen.
  • Det maksimale antal teksttegn til visning af indholdsoplysninger (navne på stationer/sange osv.) på den grundlæggende indikation eller søgeindikationen varierer afhængigt af den valgte indgang og typen af tegn.