Välj en radiostation

Du kan använda produktens inbyggda mottagare för att lyssna på radio.

  1. Växla ingång till ”TUNER”.
  • Aktuellt vald frekvens visas på frontpanelens display.
  • (Modeller för Storbritannien, Europa, Ryssland och Australien)
    Du kan växla DAB- eller FM-band genom att trycka på respektive TUNER-knapp.
  1. Välj en radiostation.
  • För att ange en frekvens och välja en radiostation trycker på markörknapparna (e/r) upprepade gånger. Du kan också söka efter stationer automatiskt genom att trycka länge på markörknapparna (e/r).
  • Om du vill välja en registrerad radiostation trycker du på PRESET och använder sedan markörknapparna (q/w) för att välja önskat förvalsnummer. För att återgå till att välja stationer via frekvens, tryck på PRESET-knappen eller RETURN-knappen. Du kan också välja önskat förvalsnummer genom att trycka på markörknapparna (q/w) i frekvensvalet.
OBS!
  • FM-radiomottagningsläget (stereo/mono) kan ställas in via ”FM Mode” i Option-menyn. När mottagningen av en FM-radio är instabil kan det hjälpa att byta till mono mottagning.
  • Du kan kontrollera signalstyrkan för varje DAB-kanaletikett. Välj ”Tune AID” i Option-menyn.