Radioaseman valinta

Voit käyttää tämän tuotteen sisäistä viritintä radion kuunteluun.

  1. Vaihda tulolähteeksi ”TUNER”.
  • Tällä hetkellä valittu taajuus näkyy etunäytössä.
  1. Painamalla TUNER-painiketta vaihda seuraavalle vastaanottokaistalle.
  • FM/AM (U.S.A.:n, Kanadan, Kiinan, Korean, Aasian ja Taiwanin mallit)
  • DAB/FM (Yhdistyneen kuningaskunnan, Euroopan, Venäjän ja Australian mallit)
  1. Valitse radioasema.
  • Määrittääksesi taajuuden ja valitaksesi radioaseman paina kohdistinpainikkeita (e/r) toistuvasti. Voit myös etsiä asemia automaattisesti painamalla kohdistinpainikkeita (e/r) pitkään.
  • Valitse tallennettava radioasema painamalla PRESET-painiketta ja sen jälkeen valitse haluamasi muistipaikan numero. Palataksesi valitsemaan asemia taajuuden välityksellä paina RETURN-painiketta.
HUOM!
  • FM-radion vastaanottotila (stereo/mono) voidaan asettaa kohdan ”FM Mode” välityksellä Option-valikossa. Kun FM-radion vastaanotto on epävakaa, monovastaanotolle vaihtaminen saattaa auttaa.
  • Voit tarkastaa kunkin vastaanotettavan DAB-kanavan signaalin voimakkuuden. Valitse kohde ”Tune AIDOption-valikossa.