Välj en radiostation

Du kan använda produktens inbyggda mottagare för att lyssna på radio.

  1. Växla ingång till ”TUNER”.
  • Aktuellt vald frekvens visas på frontpanelens display.
  1. Tryck på TUNER-knappen för att växla till nästa mottagningsband.
  • FM/AM (Modeller för USA, Kanada, Kina, Korea, Asien och Taiwan)
  • DAB/FM (Modeller för Storbritannien, Europa, Ryssland och Australien)
  1. Välj en radiostation.
  • För att ange en frekvens och välja en radiostation trycker på markörknapparna (e/r) upprepade gånger. Du kan också söka efter stationer automatiskt genom att trycka länge på markörknapparna (e/r).
  • För att välja en registrerad radiostation tryck på knappen PRESET och välj önskat förvalsnummer. För att återgå till att välja stationer via frekvens tryck på RETURN-knappen.
OBS!
  • FM-radiomottagningsläget (stereo/mono) kan ställas in via ”FM Mode” i Option-menyn. När mottagningen av en FM-radio är instabil kan det hjälpa att byta till mono mottagning.
  • Du kan kontrollera signalstyrkan för varje DAB-kanaletikett. Välj ”Tune AID” i Option-menyn.