Afspilning af musik i flere rum

Zone A/B-funktionen giver dig mulighed for at afspille en inputkilde i rummet, hvor enheden er installeret (Zone A) og i et andet rum (Zone B).

For eksempel kan du tænde Zone A (sluk Zone B), når du er i stuen, og tænde Zone B (sluk Zone A), når du er i studieværelset. Du kan også tænde både zoner når du vil nyde samme inputkilde i disse rum samtidigt.

BEMÆRK
  • Multikanalkilder er blandet ned til 2 kanaler og udsendt til Zone B.
  • Den samme inputkilde anvendes til både zone A og zone B.
  • Som standard ændres lydstyrken for Zone B sammen med lydstyrken for Zone A. Hvis der er forskel på lydstyrken mellem Zone A/B, kan du rette det, og du kan også justere lydstyrken for Zone B separat. For detaljer, se følgende:
  • Du kan automatisk aktivere/deaktivere lydudgang til Zone A/B sammen med et scenevalg. For detaljer, se følgende: