Justering af lydstyrken for Zone B separat

Du kan tilpasse lydstyrken for Zone B separat ved hjælp af fjernbetjeningen.

BEMÆRK
Skub zonekontakten til “ZONE A” i menuoperationer.
  1. Tryk på SETUP.
  1. Brug piletasterne til at vælge “Sound” og tryk på ENTER.
  1. Brug piletasterne til at vælge “Volume” og tryk på ENTER.
  1. Brug piletasterne til at vælge “ZoneB Volume” .
  1. Brug piletasterne til at vælge “Async.” og tryk på ENTER.
BEMÆRK
Når "ZoneB Volume" er indstillet til “Async.”, indstilles lydstyrken for Zone B midlertidigt til -40 dB.
  1. Tryk på SETUP.
  1. Skub Zone kontakten til “ZONE B”.
  1. Tryk på VOLUME for at justere lydstyrken for Zone B.
BEMÆRK
  • For at slå lydudgangen til Zone B, skal du trykke på MUTE.